dimarts, 30 de novembre de 2010

Bagul rústic

Posted by Picasa
Aquest bagul d’estil molt rústic, havia estat inicialment folrat amb una tela que estava subjecte amb els claus que encara conserva i per tant la fusta no tenia cap acabat.
El seu interior també havia estat folrat, però amb paper, i tampoc tenia cap acabat la fusta.
La fusta utilitzada era tant tova que va ser molt atacada per els corcs, això va provocar pèrdues de fusta. També al estar en tant mal estat va necessitar ser tractada amb enduridor de la fusta.
Les nanses de cuir estaven molt resseques però és podien aprofitar i amb un bon producte per netejar el cuir van quedar com noves.
Primer de tot vaig retirar tots els trossos de fusta que estaven molt deteriorats, sobre tot els llistons. Després vaig matar els corcs aplicant el producte amb una xeringa forat per forat deixant el moble en “quarantena” ben tapat . després d’una segona aplicació de producte anticorcs i abans de tapar els forats amb massilla era convenient tractar la fusta més deteriorada amb l’enduridor de fusta utilitzant una xeringa .
Un cop tapats els forats amb massilla ja és podia polir la fusta amb paper de vidre sempre començant amb un gra més gruixut i acabant amb un de fi .
El següent pas era enganxar de nou els llistons que s’havien perdut o que estaven molt deteriorats i reparar els trencaments de la fusta de la tapa per l’acció de la dilatació - contracció de la fusta tot encolant petits llistons que un cop secs els rebaixarem fins quedar al mateix nivell de la tapa.
Seguidament només va fer falta un petit toc de color ,una mica de goma laca i molta cera per quedar com nou.

dilluns, 29 de novembre de 2010

Fórmula restauradora

Posted by Picasa
Quan tenim un moble en bon estat de conservació i observen que bàsicament està brut amb alguna ratllada, petits cops, amb pocs corcs.... no fa falta decapar el moble per tornar a fer un procés de goma laca i cera per obtenir un bon aspecte.
El procés que segueixo un cop eliminats els corcs , és tapar els forats amb una barra de cera que tingui el color similar al moble (pensant que encara està brut). Si no es troba el color exacte sempre es poden barrejar dos colors diferents, igual que fan els nens amb la plastilina i fer un petit “xurro” que amb paciència s’introdueix dins el forat amb l’ajut d’un escuradents.
Per netejar el moble el producte que jo utilitzo es “La Fórmula Restauradora” de la casa Lakeone amb l’ajut de llana d’acer molt fina del nº0000 impregnada amb aquest producte i seguidament abans de que el producte s’assequi frego la fusta en el sentit de les vetes amb un altre tros de llana molt fina. Si hi ha algun tros del moble en que he tingut que insistir molt per treure la brutícia (típic en les calaixeres de ditada) i ha perdut una mica de color sempre es pot passar un cotó impregnat amb color el més similar possible al que ja tenim tot difuminant-lo. amb el dit.
Un cop el moble està net si ho crec convenient li aplico unes passades de goma laca abans de l’acabat final amb cera.

Eliminació corcs

Posted by Picasa
Abans d’aplicar qualsevol mètode, primer de tot s’ha de passar un aspirador per tot el moble insistint en els forats per tal d’eliminar les serradures que el corc ha produït. Així aconseguim una major eficàcia per arribar al corc
Mètodes per eliminar els corcs:
1· El químic és a base de productes industrials (tipus poimasol, xilamon, etc). Perquè realment siguin efectius injectar forat per forat amb una xeringa i tapar amb plàstic tot el moble i precintar per tal de que els vapors matin els corcs. Repetir el procés passats un mínim de 30 dies.
2· Altres productes poden ser gasolina, gasoil, petroli.
3· En cas d'antiguitats, millor optar pel formol.
4· Però el mètode definitiu és ficar el moble en una cambra frigorífica uns temps mínim de tres dies. El moble ha d’estar ficat en una bossa de plàstic totalment precintat i un cop passat el temps de congelació treure el plàstic i deixar que el moble és descongeli.
Convé que quan arribi la primavera, observem el moble per assegurar-nos que no apareguin restes de serradures, senyal que no vàrem eliminar del tot els corcs.